Privacybeleid

Wie zijn wij

  • Everyday Handcrafts
  • KVK 86025155
  • info@everyday-handcrafts.nl

Onze web adres is https://www.everyday-handcrafts.nl. Dit pagina is voor het laatst op 5 april 2022 aangepast.

We zijn ons ervan bewust dat u uw vertrouwen in ons stelt. Wij voelen ons verantwoordelijk om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens worden opgeslagen en gebruikt door onze website, waarom ze worden gebruikt en hoe we de gebruikerservaring ermee proberen te verbeteren. Zo weet u hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Everyday Handcrafts. U dient zich ervan bewust te zijn dat Everyday Handcrafts niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites of verwijzingen. Door deze website te gebruiken, accepteert u dit privacybeleid.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, vragen wij u om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te voeren, zoals het opsturen van producten naar uw thuisadres. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Antagonist of van een andere derde partij. We mengen deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover we beschikken.

Communicatie

Wanneer u ons een e-mail of een ander soort bericht stuurt, is het mogelijk dat wij dat bericht bewaren. Soms vragen we om persoonsgegevens als dit relevant is voor de situatie. Dit stelt ons in staat om eventuele vragen te beantwoorden en uw bericht dienovereenkomstig te verwerken. Alle gegevens die worden opgeslagen, worden opgeslagen op beveiligde servers van Antagonist of een andere derde partij. We mengen deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover we beschikken

Cookies

We gebruiken cookies om de gebruikerservaring op deze website te verbeteren:

  • Functionele cookies
  • Analytische cookies
  • Tracking cookies

We slaan geen gegevens op die zijn toegespitst op één persoon. De cookies die door deze website worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld om de ervaring te stroomlijnen en ons te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Cookies kunnen lokaal worden opgeslagen op de beveiligde servers van Antagonist, of een andere derde partij zoals Google Analytics. We gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt of gebruikt (bijvoorbeeld hoeveel artikelen er zijn in het winkelwagentje), om rapporten over de website-activiteit te genereren of om te rapporteren over internetgebruik.

Doel

Wij gebruiken of bewaren geen andere gegevens dan voor de in dit privacybeleid weergegeven doeleinden, tenzij wij hiervoor uw toestemming hebben gevraagd.

Derde partijen

Er worden geen gegevens gedeeld met derden, met uitzondering mogelijk van de webservices die nodig zijn om deze webshop te laten draaien, zoals WooCommerce, WooCommerce Payments, Stripe en Webwinkelkeur. Als er gegevens intern worden gedeeld, zijn alle medewerkers tot geheimhouding verplicht en zullen zij uw persoonlijke gegevens.

Aanpassingen

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele wijzigingen aan deze website kunnen leiden tot een wijziging van het privacybeleid. We raden u aan om hiervoor regelmatig het privacybeleid te lezen.

Keuze voor persoonlijke data

Elke bezoeker heeft de keuze om te verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens die lokaal zijn opgeslagen.

Cookies uitschakelen

Iedere bezoeker wordt gevraagd om zijn of haar voorkeuren op te geven tijdens zijn of haar eerste bezoek over welke cookies gebruikt mogen worden. Deze instellingen kunt u in uw browserinstellingen aanpassen.

De meeste browsers accepteren standaard een aantal cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren wanneer een cookie wordt verzonden. Dit kan echter de gebruikerservaring verminderen en functionaliteiten op de website (of een andere website) verwijderen.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form.

Media

Als u afbeeldingen naar de website uploadt, moet u het uploaden van afbeeldingen met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS) vermijden. Bezoekers van de website kunnen eventuele locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Als je een reactie achterlaat, worden de reactie en de bijbehorende metadata voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we eventuele vervolgopmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatiewachtrij te houden.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens op elk moment zien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook zien en bewerken.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door of in opdracht van Everyday Handcrafts. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën
van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U
heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van
mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Winkelwagen